Skriv ditt motto här.

S t Ö r   g ä r n a

Ryska maffian

Det stora värdet har alltid dragit till sig allsköns skumraskare som sett en chans att göra snabba pengar utan att ta alltför stora risker. Och tyvärr gynnas de av både natur och teknik - Volgas enorma floddelta i kombination med fortgående motorbåtar ger tjuvfiskarna goda möjligheter att undkomma rättvisan vid upptäckt. Dessvärre har problemen förvärrats alltsedan Ryssland började falla sönder. Tidigare stod staten för kontrollen, vilket var en garanti för såväl romkvaliteten som fiskbeståndet. Idag styrs marknaden till viss del av den ryska maffian som inte bryr sig om någotdera bara de får omsätta sina ofta bristfälligt förädlade och falsketiketterade fångster i amerikanska dollar. Som motåtgärd har myndigheterna satt in två fregatter och tre hundra soldater att patrullera deltat. Om detta räcker för att avskräcka bösset återstår att se.