Skriv ditt motto här.

S t Ö r   g ä r n a

Sista hemorten

Kaspiska havet är troligen en rest av Tethyshavet, som under äldre geologisk tid skilde två kontinenter åt. Som en kvarleva existerar en sälart och det finns gott om sill, gös, karp och naturligtvis också stör. Störbeståndet måste dock upprätthållas genom odling på grund av risken för utfiskning, något som ingen vill se i detta det bästa av de få återstående vatten för störfiske. Stören var förr talrik vid alla Europas kuster, där den vandrade upp i floderna för att leka, i Sverige så sent som på 1800-talet. Den var också vanlig utmed hela Nordamerikas atlantkust, men har numera dragit sig tillbaka till några få platser på jorden, vilket fått den stämplad som utrotningshotad.