Skriv ditt motto här.

S t Ö r   g ä r n a

Beluga

Acipenseridae är det vetenskapliga namnet för störfiskfamiljen (sturgeons) med fyra släktgrupper, omkring 26 arter och 3 underarter. De tre huvudarterna är Beluga, Osciétre och Sevruga

Beluga är den största och kan bli 6 m lång och väga 1 ton. Den börjar producera ägg från vid 40 års ålder och är den enda av störar som endast livnär sig på kött. Den kan bli över 120 år gammal. Belugan är så ovanlig att det oftast inte fångas mer än 100 per år. Munnen på en fullvuxen beluga kan vara upp till 25 cm bred och den kan svälja en hel lax. Upp till 25% av belugans totala vikt kan bestå av rom och enstaka har haft upp till 50% rom